Metody i rodzaje selekcji pracowników

Metody i rodzaje selekcji pracowników

Nie istnieje jedna, optymalna metoda rekrutacji, która sprawdzi się w przypadku każdego kandydata i przedsiębiorstwa. Profesjonalni rekruterzy mają do dyspozycji wiele różnych metod i często je łączą, by wyłonić najlepszego pracownika, który odnajdzie się w danym środowisku pracy oraz przyniesie firmie korzyści.

Jak szukać kandydatów do pracy?

Zanim wymienimy najważniejsze metody selekcji pracowników, zastanówmy się, jak dotrzeć do odpowiednich kandydatów. Do wyboru mamy:

  • Ogłoszenia o pracę – najpopularniejsza metoda poszukiwania kandydatów, najlepiej sprawdza się w przypadku stanowisk niskiego i średniego szczebla;
  • Rekomendacja obecnych pracowników – często stosuje się premie dla pracowników firmy, którzy zarekomendują odpowiedniego kandydata, a firmie uda się go zatrudnić.
  • Media społecznościowe i fora branżowe – rekruterzy pozyskujący kandydatów do takich branż, jak np. media czy marketing, chętnie korzystają z mediów społecznościowych; Z kolei branżowe fora i grupy oferują możliwość dotarcia do specjalistów z branż technicznych;
  • Outsourcing – korzystanie z usług agencji rekrutacyjnej jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli szukamy specjalistów lub wysokiej klasy menedżerów; agencje mogą zaoferować takie usługi, jak headhunting, który pozwala na dotarcie do kandydatów pasywnych oraz executive search, dzięki któremu pozyskuje się wybitne talenty.

Metody selekcji pracowników

Jeśli mowa o standardowym procesie rekrutacji, selekcja pracowników zaczyna się zazwyczaj od weryfikacji przesłanych CV. Analiza aplikacji może obejmować także odpowiedzi z formularza aplikacyjnego, listu motywacyjnego czy portfolio kandydata. Dzięki postępującej digitalizacji procesów HR, pierwsza weryfikacja kandydatów nie musi być już mozolnym zajęciem. Rekruterom z pomocą przychodzą takie rozwiązania, jak systemy do rekrutacji, które pozwalają na szybką selekcję pracowników spełniających określone kryteria. Innym nowoczesnym rozwiązaniem są np. voiceboty, które przeprowadzają za rekrutera wstępne rozmowy z kandydatami.

Najpopularniejsze i najskuteczniejsze metody selekcji pracowników to:

  • Assessment Center – metoda, w której kandydaci otrzymują określone zadania, odzwierciedlające charakter pracy na przyszłym stanowisku. Np. w przypadku rekrutacji na stanowisko menedżerskie, ćwiczenia weryfikują zdolności kandydata do motywowania, budowania i rozwijania zespołu, umiejętność delegowania zadań i planowania pracy. Ocena musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanych asesorów, którzy weryfikują umiejętności kandydata na podstawie różnych skal i wskaźników.
  • Testy selekcyjne – w zależności od rodzaju testu, możemy w ten sposób zweryfikować poziom inteligencji kandydatów, ich zdolność do logicznego i analitycznego myślenia, czy cechy osobowości.
  • Rozmowa kwalifikacyjna – pozwala na uzyskanie pogłębionych informacji o kandydacie, oszacowanie jego faktycznej zdolności i motywacji do podjęcia pracy na danym stanowisku oraz porównanie z innymi kandydatami. Co ważne, aby selekcja pracowników prowadzona w ten sposób, była efektywna, powinna być przeprowadzona przez profesjonalnego i doświadczonego rekrutera.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: https://hrk.pl/pl/dla-klienta/rekrutacja