Jak długo trwa rejestracja znaku towarowego

Jak długo trwa rejestracja znaku towarowego?

Prawo

Decyzja o rejestracji znaku towarowego może być wcześniej przemyślana i zaplanowana jako istotny element strategii rozwoju biznesu czy budowania pozycji na rynku. Zdarza się również że zapada nagle w kontekście nadchodzącego sporu o markę. Niezależnie od okoliczności, kwestią istotną dla przedsiębiorcy pozostaje, oprócz kosztów, czas w jakim może on uzyskać formalną ochronę. Powstaje więc pytanie – ile właściwie trwa rejestracja znaku towarowego?

​Od zgłoszenia do rejestracji – jak długo trwa rejestracja marki w Polsce?

Aby cieszyć się wyłącznym prawem do korzystania ze swojej marki, powinieneś zgłosić ją do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP. Dokumentacja zgłoszeniowa powinna określać jakie oznaczenie ma podlegać ochronie oraz w ramach jakich towarów i usług. Musisz również uiścić odpowiednie opłaty urzędowe.

Jeśli w toku procedury zgłoszeniowej nie pojawią się żadne komplikacje, np. braki formalne czy zastrzeżenia eksperta co do samego znaku, trwa ona około 6 miesięcy. Jest to czas liczony od momentu złożenia wniosku do wydania przez urząd decyzji o przyznaniu ochrony.

Zgłoszenia można dokonać samodzielnie lub za pośrednictwem np. rzecznika patentowego. Działanie z jego pomocą ma tą jedną podstawową zaletę, że pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia okoliczności które mogłyby samo postępowanie zgłoszeniowe wydłużyć. W razie potrzeby również rzecznik patentowy może w Twoim imieniu kontaktować się z ekspertem celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Zobacz również:

Co to jest znak towarowy? To nie tylko nazwa i logo firmy!

​Jak długo znak towarowy jest chroniony?

Ochrona znaku towarowego trwa przez 10 lat, liczonych od dnia zgłoszenia, w więc złożenia dokumentacji zgłoszeniowej w urzędzie patentowym.

Istnieje możliwość przedłużenia ochrony o kolejne 10letnie okresy. Teoretycznie mógłbyś robić to w nieskończoność. Jeśli zgłoszenia dokonasz za pośrednictwem rzecznika patentowego, będzie on czuwał nad terminem przedłużenia rejestracji oraz uiszczania odpowiednich opłat.

​Czy rejestracja znaku towarowego trwa zawsze tyle samo?

Czy wskazany wyżej termin 6 miesięcy jest stały? Oczywiście, że nie 🙂

Każde zgłoszenie stanowi odrębny przypadek. Jest to czynność formalna, powinna być więc dokonana w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Dokumentacja jest przez urząd weryfikowana, a znak badany jest pod kątem spełnienia określonych wymogów ustawowych.

Od momentu kiedy nasze zgłoszenie trafi na biurko wyznaczonego eksperta, do momentu faktycznej rejestracji może się zatem wiele wydarzyć. Okoliczności nie zawsze muszą być sprzyjające. Co zatem może wpłynąć na wydłużenie czasu trwania procedury zgłoszeniowej? Poniżej przedstawię Ci kilka istotnych czynników.

Braki lub błędy formalne

Błędy formalne mogą wydłużyć proces rejestracji.

Co ekspert rozpatrujący Twoje zgłoszenie może uznać za błąd? Otóż może to być niewłaściwy zapis znaku, wskazanie nieodpowiedniej klasy lub niepoprawne określenie towarów do oznaczania których znak miałby służyć.

Często błędy te wynikają po prostu z niewiedzy zgłaszającego.

​Przeszkody w rejestracji określone ustawowo

Może zdarzyć się tak, że zgłoszenie wydłuża się, ponieważ ekspert ma wątpliwości czy oznaczenie lądujące na jego biurku może być w ogóle uznane za znak towarowy. Analizuje on czy nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające przyznanie prawa wyłącznego.

Może odmówić rejestracji, motywując swoją decyzję obowiązującymi przepisami i orzecznictwem. W takim przypadku masz możliwość podjęcia pisemnej dyskusji z ekspertem. Wówczas jednak czas zgłoszenia może wydłużyć się nawet o kilka miesięcy. Jeśli więc zależy Ci na szybkiej i skutecznej rejestracji (bo na przykład chcesz bronić się przed konkurencją) warto upewnić się, że Twoje oznaczenie spełnia wymogi ustawowe.

Przykładowo z odmową spotkał się znak towarowy: cocainka (Z.325678)

​Tempo pracy eksperta

To, jak długo potrwa rejestracja znaku towarowego, zależy także od samego eksperta i tego, kiedy zdecyduje się zająć naszą sprawą.

Po pierwsze, nie jest on związany konkretnym terminem na rozpatrzenie Twojego zgłoszenia. Po drugie, jest tylko człowiekiem 🙂 Możemy się więc domyślać, że szybciej będzie w stanie pochylić się nad zgłoszeniem, które nie będzie budziło jego wątpliwości. Przypadki mniej typowe, trudne, wątpliwe, najpewniej odłoży nieco w czasie.

Bywa, że wymagają one bowiem pogłębionej analizy i większego nakładu pracy. Jeśli zdaniem eksperta zgłaszane oznaczenie nie powinno zostać zarejestrowane, musi on odpowiednio umotywować swoje stanowisko. Sporządzenie takiego pisma również wymaga przecież czasu.

Zdarzają się zgłoszenia, które z powodu wątpliwości eksperta tkwią na etapie ujawnienia w bazie urzędu przez kilka miesięcy, a nawet lat!

Sprzeciw do zgłoszenia znaku

Nie tylko ekspert ma wpływ na to, jak długo potrwa rejestracja Twojego znaku towarowego. Procedurę zgłoszenia może znacząco wydłużyć również właściciel wcześniejszego znaku towarowego, składając sprzeciw do Twojego zgłoszenia. Ma na to 3 miesiące od daty ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego RP informacji o Twoim zgłoszeniu.

Jeśli ekspert uzna sprzeciw za zasadny, rozpoczyna się postępowanie sporne, które może trwać miesiącami. Bywa że toczy się ono nawet 2 lata!

Skutek może być taki, że rejestracji nie otrzymasz wcale lub tylko w odniesieniu do części towarów i usług, które wskazałeś w zgłoszeniu. Istnieje również możliwość, że ekspert uzna sprzeciw za bezpodstawny. Niestety jednak, także wówczas, musisz być przygotowany na przynajmniej kilka dodatkowych tygodni oczekiwania.

Czy rejestrację znaku można przyspieszyć?

Dobry rzecznik patentowy na pewno wie, jakie działania można podjąć aby cała procedura niepotrzebnie się nie przedłużała. Po prostu należy unikać błędów, które kosztują czas a czasami i w ogóle uniemożliwiają całą rejestrację.

Jednym z działań zdecydowanie należy zrobić przed zgłoszeniem, jest badanie zdolności rejestrowej znaku. Podczas badania rzecznik patentowy jest w stanie określić, czy dana nazwa/ logo spełnia wymogi ustawowe oraz czy istnieje ryzyko otrzymania sprzeciwu ze strony właścicieli znaków wcześniejszych.

Wiedząc o kolizji, rzecznik patentowy doradzi jak ją obejść. Zresztą sprawa jest dużo poważniejsza. Wchodząc z daną marką na rynek musisz mieć pewność, że nie łamiesz prawa. W takim przypadku grozi Ci nie tylko sprzeciw do zgłoszenia ale w ogóle pozew i odebranie domeny internetowej. Z tych wszystkich powodów warto zlecić formalności rzecznikowi patentowemu.

​Ile trwa rejestracja znaku towarowego w Unii Europejskiej?

Przed Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zarejestrujesz znak towarowy nieco szybciej niż w Polsce. Zakładając oczywiście, że po drodze nie wystąpią żadne komplikacje. Procedura rejestracji unijnego znaku towarowego trwa średnio od 4 do 7 miesięcy.

Postępowanie zgłoszeniowe toczy się podobnym trybem jak w Polsce. Urząd przyjmuje zgłoszenie, bada je od strony formalnej, publikuje informację o zgłoszeniu i rozpoczyna się 3miesięczny okres sprzeciwowy. Jest jednak pewien haczyk!

EUIPO wysyła powiadomienia do właścicieli identycznych i podobnych znaków, dając im tym samym możliwość wniesienia sprzeciwu. Jeśli sprzeciw wpłynie – procedura się przedłuża. Jeśli nie – zgłoszony znak zostaje zarejestrowany.

​Ile trwa rejestracja znaku towarowego na świecie?

Odpowiem dyplomatycznie – to zależy. Od czego? Między innymi od tego, na jakie zgłoszenie się zdecydujesz. Masz dwie możliwości.

​1. Rozszerzenie ochrony znaku unijnego lub krajowego w procedurze międzynarodowej

Ta opcja daje Ci możliwość rozszerzenia już uzyskanej ochrony. Twoim pierwszym krokiem była zatem rejestracja znaku w Polsce lub w całej UE. Kolejno, możesz rozszerzyć ją na wybraną wiązkę krajów, działając poprzez WIPO, czyli Biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. W procedurze międzynarodowej, masz możliwość wyboru pośród niemal 100 państw!

Jeśli w toku zgłoszenia nie wystąpią żadne komplikacje, postępowanie w sprawie rejestracji znaku towarowego przed WIPO potrwać może od 12 do 18 miesięcy. Warto dodać że w tej procedurze możesz skorzystać z pomocy polskiego rzecznika patentowego, co jest niewątpliwie zaletą. Nie musisz bowiem korzystać z usług miejscowej kancelarii patentowej w każdym z wybranych krajów.

​2. Zgłoszenie bezpośrednio w urzędzie patentowym wybranego kraju

Może zdarzyć się tak, że wskazana wyżej pula nie obejmuje akurat tego kraju, który Cię interesuje lub nie masz rejestracji bazowej w Polsce albo UE. Wówczas pozostaje Ci możliwość dokonania zgłoszenia bezpośrednio w urzędzie patentowym wybranego państwa. W świetle obowiązujących przepisów, zmuszony jesteś w takim przypadku działać za pośrednictwem miejscowego pełnomocnika.

Czas rejestracji znaku towarowego w danym państwie zależy od obowiązujących tam przepisów oraz procedury przyjętej przez tamtejszy urząd patentowy. Rozpiętość jest spora. Dla przykładu rejestracja znaku towarowego w Wielkiej Brytanii trwa około 3-5 miesięcy, podczas gdy w Chinach i na Filipinach mogą to być nawet 2 lata.

Ponieważ mam doświadczenie we współpracy z wieloma kancelariami zagranicznymi, chętnie polecam swoim klientom sprawdzonych pełnomocników z wybranych przez nich krajów. Jeśli sobie tego życzą, również w ich imieniu nadzoruję cały proces rejestracji znaku.

​Podsumowanie

Czas trwania rejestracji znaku towarowego może być różny, w zależności od wybranego terytorium ochrony.

Postępowanie w sprawie rejestracji znaku towarowego może ulec wydłużeniu na skutek błędów w dokumentacji lub wystąpienia sprzeciwu.

Postępowanie sprzeciwowe może wydłużyć proces rejestracji nawet o dwa lata.

Jeśli Twoje zgłoszenie będzie przygotowane prawidłowo i nie wystąpią inne przeszkody w rejestracji, w Polsce uzyskasz ochronę swojej marki w ciągu około 7 miesięcy, a w Unii Europejskiej po 4-6 miesiącach od zgłoszenia.

Jak długo trwa rejestracja znaku towarowego

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze