Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

Ile dni urlopu

Urlop wypoczynkowy nie zawsze związany jest z wypoczynkiem. Może również dotyczyć załatwiania spraw osobistych. Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi i co ma wpływ na ich ilość?

Ile przysługuje urlopu w 2019 roku?

Ilość dni urlopowych zależy od stażu pracy pracownika. W przypadku gdy pracownik nie przepracował 10 lat, będzie mu przysługiwać 20 dni urlopu w ciągu roku. Jeżeli staż pracy wynosi ponad 10 lat, to pracownik może sobie pozwolić na 26 dni urlopu. Należy wspomnieć, że urlop ten jest w 100% płatny. To znaczy, że pracownik przebywający na urlopie, normalnie otrzymuje wynagrodzenie.

Na płatny urlop wypoczynkowy nie mogą liczyć osoby zatrudnione w oparciu o umowę cywilnoprawną. Pracodawca może natomiast uwzględnić na umowie określony czas wolny, który będzie wliczany do czasu pracy. Co jeszcze istotne, okres przepracowany na umowie cywilnoprawnej, nie wlicza się do stażu pracy.

[irp posts=”1307″ name=”Urlop na żądanie 2020 – ile dni przysługuje? Kiedy zgłosić?”]

Jak obliczyć staż urlopowy?

Do stażu urlopowego wliczają się:

 • wszystkie okresy zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
 • ukończenie szkoły zawodowej – maksymalnie 3 lata;
 • ukończenie średniej szkoły zawodowej -maksymalnie 5 lat;
 • ukończenie średniej szkoły ogólnokształcącej – maksymalnie 4 lata;
 • ukończenie szkoły policealnej – maksymalnie 6 lat;
 • ukończenie szkoły wyższej – maksymalnie 8 lat.

Ponadto liczy się również:

 • okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych;
 • udokumentowany okres zatrudnienia za granicą (u zagranicznego pracodawcy);
 • czas odbywania służby wojskowej (czynnej i zawodowej);
 • okres przebywania na urlopie wychowawczym;
 • okres prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Ile dni urlopu w pierwszym roku pracy?

Pracownik, który został zatrudniony pierwszy raz, ma oczywiście prawo do skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Jest jednak mała różnica. Otóż prawo do urlopu zdobywa się proporcjonalnie do przepracowanego okresu. Każdy przepracowany miesiąc daje prawo do 1/12 z 20 lub 26 dni urlopu.

źródło zdjęcia: pl.freepik.com

Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.