Czym jest uwierzytelnione tłumaczenie?

Czym jest uwierzytelnione tłumaczenie?

Translacja tekstu z języka źródłowego na docelowy nie jest łatwym zadaniem, szczególnie jeżeli treść jest wymagająca. Tłumacz cechować się powinien nie tylko doskonałą znajomością języka obcego, ale również rzetelnością i niezwykłą dokładnością. Czym równi się uwierzytelnione tłumaczenie od innych rodzajów przekładów?

uwierzytelnione tłumaczenie

Tłumacz przysięgły – umiejętności i odpowiednie uprawnienia

Uwierzytelnione tłumaczenie to szczególny rodzaj translacji, ponieważ nie może być przeprowadzane przez zwykłego tłumacza. Oczywiście istotna jest znajomość słownictwa czy zasad gramatycznych języka obcego, jednak konieczne jest również posiadanie odpowiednich uprawnień. Nie bez znaczenia są również cechy charakteru – przede wszystkim sumienność, bezstronność czy rzetelność. Tłumacz przysięgły wpisuje się w kategorię zawodów zaufania publicznego. Osoba taka wpisana jest do specjalnego rejestru, dzięki czemu mamy pewność, iż wykonuje ona swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Tłumacz dysponować powinien odpowiednią pieczęcią, którą następnie umieszcza na dokonanym przekładzie. Informuje nas ona o pełnej zgodności tłumaczenia z oryginałem. Niezwykle ważne jest zachowanie poufności, bowiem translacje wykonywane są zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Rodzaje tłumaczonych dokumentów

Biuro tłumaczeń przysięgłych dokonuje przekładu dokumentów o mocy prawnej. Mogą być to zatem – akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, dokumenty rejestracyjne samochodu, umowa kupna-sprzedaży, karta pojazdu bądź faktura, dyplomy ukończenia studiów wyższych, świadectwa szkolne, maturalne, dyplomy ukończenia kursów, certyfikaty zawodowe, dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu, świadectwa pracy, pełnomocnictwa, kontrakty, umowy o pracę, najmu, akty notarialne, zaświadczenia o niekaralności, dokumenty finansowe, faktury VAT.

Jakie treści przekłada tłumacz specjalistyczny?

Innym rodzajem wymagających tłumaczeń są również treści o tematyce specjalistycznej – medyczne, farmaceutyczne, prawnicze, techniczne, inżynieryjne, informatyczne czy motoryzacyjne. Tłumacz specjalistyczny oprócz oczywistej znajomości języka obcego, znać musi również branżową terminologię. Teksty specjalistyczne przepełnione są słownictwem charakterystycznym dla danego sektora. Rzetelne tłumaczenie musi być zatem idealnym odzwierciedleniem oryginału – jedynie wówczas zachowana zostanie istota całego tekstu. Tłumaczenie musi być poprawne pod względem merytorycznym, ponieważ niewielki błąd wystarczy, aby tekst stał się niepoprawny.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze