Profesjonalne szkolenia dla elektroników – PB Training

Profesjonalne szkolenia dla elektroników - PB Training

Pogłębianie kompetencji oraz rozwój zawodowy pracowników to jedna z najlepszych inwestycji, na jakie może zdecydować się firma prowadząca działalność w branży elektronicznej. Wynika to z faktu, że w elektronice nieustannie mamy do czynienia z kolejnymi, coraz nowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi oraz stałym postępem, konieczne jest więc zapoznanie pracowników z najnowszymi trendami oraz technologiami tak, aby konkurencyjność firmy rosła. Szkolenia z zakresu aktualnie obowiązujących norm i standardów IPC pozwalają nie tylko skutecznie zwiększać przewagę konkurencyjną firmy, ale również zaznajamiać się z bieżącymi rozwiązaniami i metodami pracy stosowanymi przez najlepszych światowych producentów elektroniki.

Certyfikowane kursy nie tylko dla specjalistów

Dostępna w PB Training oferta szkoleń dla elektroników to starannie wyselekcjonowany wybór kursów, które pozwalają ich uczestnikom poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe o nowe umiejętności oraz rozwijać już posiadane kompetencje. Co bardzo ważne, wszystkie szkolenia przygotowują i opracowują wykwalifikowani specjaliści z bogatym, wieloletnim praktycznym doświadczeniem w branży. Przekłada się to na jakość i rzetelność wiedzy przekazywanej uczestnikom szkoleń niezależnie od tego, jakie stanowisko w firmie dana osoba zajmuje – zarówno kadra kierownicza, jak i nowi pracownicy mogą wiele skorzystać na udziale w jednym ze szkoleń IPC dostępnych w PB Training.

Centrum szkoleniowe IPC

Międzynarodowe standardy IPC stanowią podstawowy wyznacznik dla norm jakościowych stosowanych w produkcji elektroniki przez liczne podmioty z branży na całym świecie. Wykorzystanie norm IPC ułatwia komunikację między producentami m.in. w zakresie użytej metody produkcji danego podzespołu lub urządzenia czy sposobu kontroli jakości na każdym etapie produkcji.

PB Training posiada własne centrum szkoleniowe IPC, w którym możliwe jest przeprowadzenie dowolnego ze szkoleń dostępnych aktualnie w ofercie firmy, ale w razie takiej potrzeby i pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów kursy dla elektroników z norm IPC mogą być prowadzone także w siedzibie zamawiającego podmiotu.

Zależnie od wybranego kursu uczestnicy szkoleń mogą po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego zdobyć certyfikat Specjalisty lub Trenera IPC, który jest honorowany na całym świecie i stanowi oficjalne potwierdzenie nabytych przez danego elektronika kompetencji.

Autorskie programy szkoleniowe

Oprócz kursów i szkoleń dotyczących standardów IPC w ofercie PB Training znajdują się także autorskie szkolenia dla osób, które chciałyby kompleksowo przygotować się do objęcia stanowiska Koordynatora ESD w swoim dotychczasowym lub nowym zakładzie pracy. Ten program szkoleniowy został celowo opracowany przez ekspertów PB Training tak, aby uczestnicy (także ci mający z nim do czynienia po raz pierwszy), nie poczuli się przytłoczeni przez ogrom informacji, a jednocześnie aby zdobyli możliwie jak największe spektrum unikalnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, przekazywanej przez specjalistów w dziedzinie sposobów ochrony elektroniki przed wyładowaniami ESD.

PB Training – dedykowane kursy certyfikacyjne i szkolenia dla elektroników

Uczestnictwo w wybranym kursie certyfikacyjnym uprawnia do udziału w egzaminie końcowym, którego zaliczenie z wynikiem pozytywnym oznacza zdobycie honorowanego międzynarodowo Certyfikatu IPC (Trenera lub Specjalisty). Przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnej jednostki szkoleniowej świadczącej usługi w zakresie kursów dla elektroników warto starannie zweryfikować kadrę prowadzącą odpowiedzialną za merytoryczne przygotowanie i prowadzenie danego szkolenia. Idealnie, gdy będą to osoby posiadające praktyczne doświadczenie w branży.

Jako wydzielona, wewnętrzna struktura renomowanej polskiej firmy PB Technik, centrum szkoleniowe IPC prowadzone przez PB Training stawia sobie za zasadniczy cel dostarczanie szerokiego spektrum profesjonalnie przygotowanych i fachowo prowadzonych szkoleń dla elektroników w zakresie najnowszych obowiązujących rewizji standardów IPC.

Z pełną ofertą profesjonalnych szkoleń dla elektroników można zapoznać się na stronie internetowej PB Training pod adresem https://pbtraining.com.pl/pl/szkolenia