Payroll outsourcing – co to takiego?

Payroll outsourcing

Określenie outsourcing odnosi się do zatrudnienia firmy zewnętrznej celem przekazania jej całości lub konkretnych zadań związanych z jakimś obszarem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Takie przeniesienie trudniejszych lub wyjątkowo czasochłonnych czynności na inny podmiot, pozwala zaoszczędzić sporo czasu – oraz pieniędzy, ze względu na brak konieczności zatrudniania dodatkowych osób. A czym jest payroll outsourcing?

Czym jest payroll outsourcing?

Payroll to angielskie słowo oznaczające listę płac oraz pracowników, którym mają być wypłacane wynagrodzenia – razem z ich wysokością. W połączeniu z outsourcingiem daje usługę dotyczącą zlecenia wykonywania określonych zadań płacowych innej firmie. To jeden z najczęściej występujących typów outsourcingu w biznesie; przede wszystkim ze względu na to, że w znacznym stopniu redukuje ryzyko występowania błędów w naliczaniu wynagrodzeń i składek. Jedną z firm, które oferują usługę payrollu, jest Contract Administration. Jakie przykładowe zadania można zlecić w ramach outsourcingu płac?

  • Naliczanie wynagrodzeń i składek;
  • Przygotowywanie i udostępnianie indywidualnych druków ZUS RMUA, ZUS IMIR;
  • Przygotowywanie oraz udostępnianie zaświadczeń o wynagrodzeniu;
  • Wsparcie w kontaktach z ZUS, US oraz PFRON w przypadku kontroli urzędowej;
  • Przygotowywanie i udostępnianie deklaracji PIT;
  • Rozliczanie świadczeń dotyczących zwolnień chorobowych oraz urlopu macierzyńskiego lub tacierzyńskiego.

Czy warto skorzystać z outsourcingu płac?

To, czy firmie zewnętrznej zostanie zlecona całość, czy tylko część z powyższych zadań, dla przedsiębiorcy i tak oznacza ogromne korzyści. Przede wszystkim:

  • Oszczędność czasu i pieniędzy – jeżeli firma outsourcingowa zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze, wówczas pracodawca może zrezygnować z zatrudniania wewnętrznego działu kadrowo-płacowego. Oznacza to brak konieczności wypłacania wynagrodzenia godzinowego lub związanego z nadgodzinami; poniesione koszty dotyczą samej usługi, bez względu na to, ile osób będzie przy niej pracowało.
  • Praca grupy profesjonalistów – znika konieczność przeszkolenia nowych pracowników ds. płac, co ponownie redukuje koszty, ale przede wszystkim oznacza, że wszelkie zadania będą realizowane przez specjalistów. To z kolei, przekłada się na zmniejszenie ryzyka występowania błędów.
  • Przeniesienie odpowiedzialności na firmę zewnętrzną – kontrole urzędowe zawsze wiążą się z ogromnym stresem; zarówno dla specjalistów ds. płac, jak i samego przedsiębiorcy. Gdy zadania przejmuje firma zewnętrzna, jak Contract Administration, wówczas to na niej spoczywa odpowiedzialność za ewentualne uchybienia, naprawę błędu oraz kontakt z urzędem.

Korzyści są naprawdę zauważalne – zdecydowanie warto przetestować to rozwiązanie!