Jak zrozumieć technologię RPA i dlaczego powinieneś ją zaadoptować?

Jak zrozumieć technologię RPA i dlaczego powinieneś ją zaadoptować?

Robotic Process Automation to jeden z najpopularniejszych sposobów na usprawnienie działalności organizacji. Dowodem niepodważalnych korzyści jest rosnący popyt na tego typu rozwiązania. Wciąż jednak wiele przedsiębiorstw obawia się zaadaptowania nowoczesnych technik automatyzacji. Z czego to wynika? W głównej mierze z małej wiedzy o RPA. Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z Robotic Process Automation.

Kiedy powinniśmy wdrożyć RPA w swojej organizacji?

Decyzja o wdrożeniu rozwiązania klasy Robotic Process Automation stanowi jeden z najważniejszych etapów na drodze do usprawnienia znacznej części działalności naszej organizacji. Jednak wdrożenie takiej nowości dla samej idei wdrażania nie ma sensu. Po co inwestować w systemy automatyzujące prace, jeśli nie mamy zdefiniowanego celu biznesowego takiego wdrożenia?

Dlatego też decyzja o zaadaptowaniu takiego rozwiązania w firmie powinna być poprzedzona głęboką analizą procesów i ich słabych i mocnych stron. Czy identyfikujemy czynności, które zajmują zbyt dużo czasu? Czy ze względu na dużą powtarzalność czynności często dochodzi do błędów spowodowanych rutyną? Czy pewne czynności generują ponadprzeciętne koszty? Jeśli widzimy słabe strony procesu i możemy je zniwelować za pośrednictwem automatyzacji, cała inwestycja może przynieść niesamowite korzyści.

Czy RPA to technologia która wyprze kadrę pracowniczą?

To pytanie, które zadają sobie nie tylko właściciele firm, ale również pracownicy, którzy obawiają się o swoje zatrudnienie w obliczu masowego wdrażania rozwiązań automatyzujących pracę. Na szczęście RPA to wbrew pozorom doskonały impuls do tego, by zwiększyć zaangażowanie i lojalność pracowników. W jaki sposób? Poprzez delegowanie im bardziej kreatywnych, odpowiedzialnych i angażujących zadań. Każdy pracownik, który wykonuje powtarzalne czynności prędzej czy później straci swój zapał do pracy. To z kolei wpływa na utratę czujności, zwiększoną liczbę prostych błędów, ale też na utratę ich uwagi przy realizowaniu swoich obowiązków.

Jeśli wdrożymy system klasy RPA w czynności, które obecnie wykonywał pracownik, jednocześnie znajdując mu inne, ciekawsze zajęcie, możemy być pewni, że będzie nam wdzięczny.

Czy system RPA jest drogi?

Jednym z hamulców rozwoju organizacji jest obawa przed nadmiernym zaangażowaniem finansowym w rozwiązania, które nie dają nam gwarancji zwrotu z inwestycji. Jeśli rozpatrzymy ten problem w kontekście wdrożenia narzędzi klasy Robotic Process Automation, możemy być pewni, że selekcjonując odpowiednie procesy, szybko uzyskamy wartość dodaną wynikającą z przyśpieszenia realizacji czynności, zmniejszenia kosztów oraz zwiększenia jakości produktu finalnego. RPA to inwestycja, która na początku wciąż może odstraszać kosztami początkowymi, jednak szybko potwierdza zasadność takiego rozwiązania.

Jak dobrać proces do automatyzacji?

Dobór odpowiedniego procesu, który zostanie poddany automatyzacji stanowi jeden z najtrudniejszych elementów procesu planowania wdrożenia narzędzi klasy RPA-mindbox.pl. By wykorzystać całkowity potencjał takiego systemu, musimy podjąć decyzję o wyselekcjonowaniu odpowiednich czynności, którym automat podoła. Jakie to czynności? Ograniczające się do relatywnie prostej ścieżki decyzyjnej i oparte całkowicie na zasobach cyfrowych.

Proces poddany automatyzacji powinien zawierać również potencjał, który uzasadni taką inwestycję. Jeśli dany proces musi być wykonany, zajmuje dużo czasu, wymaga obecności jednego lub wielu pracowników i generuje koszty, automatyzacja bardzo szybko sprawdzi się, usprawniając proces, a co za tym idzie, całą organizację.

Kto powinien wdrożyć RPA w mojej firmie?

Wybór odpowiedniego rozwiązania leży w gestii kadry zarządzającej firmą. Jednak na samym zakupie licencji wyzwania się nie kończą. Podobnie jak każdy inny system usprawniający działalność organizacji, również narzędzia klasy RPA powinny być odpowiednio wdrożone w żyjący organizm infrastruktury IT naszej firmy. Coraz częściej wykorzystuje się również potencjał chmury obliczeniowej, która stanowi bazę całej infrastruktury informatycznej firmy. Cloud RPA – czy warto wykorzystać potencjał rozwiązań chmurowych do wdrożenia RPA? Proces integracji RPA z innymi systemami, szkolenie pracowników z obszaru wykorzystania potencjału narzędzia, przygotowanie procesu, wykonanie testów wszystkich funkcjonalności – to zadania, które powinniśmy postawić przed profesjonalnymi konsultantami, którzy dzięki swojemu doświadczeniu w sposób efektywny zrealizują wdrożenie, nauczą pracowników korzystania z narzędzi RPA, a także będą służyli pomocą w przypadku potencjalnych problemów.