Jak wypełnić świadectwo pracy?

Jak wypełnić świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to jeden z najważniejszych dokumentów, jakie pracodawca ma obowiązek wręczyć pracownikowi w chwili zakończenia stosunku pracy. W tego typu piśmie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące historii zatrudnienia danej osoby. W jaki sposób należy wypełnić świadectwo pracy, aby jego treść była zgodna z obowiązującymi przepisami polskiego prawa? Wyjaśniamy!

Wydanie świadectwa pracy jest w każdym przypadku obowiązkowe, a jeśli pracodawca go nie spełni, powinien liczyć się z surowymi konsekwencjami (mówimy nawet o karze grzywny rzędu od 1000 do 30 000 złotych). Istotny w tym obszarze jest zarówno odpowiedni termin przekazania dokumentu byłemu już pracownikowi, jak i jego treść. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Świadectwo pracy – co musi zawierać?

Należy zacząć od tego, że treść dokumentu oraz wszelkie regulacje związane z jego sporządzeniem regulują przepisy Kodeksu Pracy oraz wydawane na podstawie tej ustawy rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy. W świadectwie pracy powinny znaleźć się najważniejsze informacje związane z zatrudnieniem danej osoby, w tym przede wszystkim o okresie pracy, rodzaju wykonywanych zajęć, stanowisku, wymiarze czasu pracy. Ważną informacją jest także to, w jakim trybie rozwiązano stosunek pracy, a więc, czy nastąpiło to na skutek upłynięcia okresu zatrudnienia czy też na przykład rozwiązaniu umowy przez jedną ze stron lub bez wypowiedzenia przez pracodawcę (tzw. zwolnienie dyscyplinarne).

Dodatkowe informacje w świadectwie pracy

Treść świadectwa pracy ma wpływ na naliczanie wysokości licznych ubezpieczeń oraz uprawnień związanych choćby z przysługującymi pracownikowi urlopami. W dokumencie powinny się więc znaleźć także dodatkowe informacje dotyczące liczby wykorzystanych przez zatrudnionego dni urlopu. Ważne jest także wyszczególnienie, o jakie konkretnie urlopy chodzi, a więc można zaliczyć tutaj przede wszystkim urlop macierzyński, wychowawczy, ojcowski, rodzicielski, a nawet bezpłatny. Na wniosek pracownika zatrudniający może dopisać informacje o wynagrodzeniu, a także nowych kwalifikacjach, jakie zatrudniony nabył w ramach stosunku pracy.

Wystawienie świadectwa – na co zwrócić uwagę?

Pamiętajmy, że świadectwo pracy przysługuje wyłącznie osobie, która była zatrudniona na umowie o pracę lub w ramach kontraktu, mianowania czy wyboru. Oznacza to, że dokumentu tego nie otrzymają na przykład ci, którzy pracują na umowach cywilnoprawnych, czyli zleceniu czy umowie o dzieło. W tej materii warto dowiedzieć się dokładnie, co powinno znaleźć się na umowie o zlecenie w 2021 roku? Pracodawca powinien wręczyć świadectwo skutecznie, a więc w taki sposób, aby jego adresat mógł się z nim zapoznać. Najlepiej zrobić to osobiście albo za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru. Obecnie dokument musi zostać wydany najpóźniej w dniu zakończenia stosunku pracy, ale w szczególnych sytuacjach – kierując się odpowiednimi przepisami – można ten termin wydłużyć.