Jak rozpocząć pracę jako Freelancer?

Jak rozpocząć pracę jako Freelancer?

Spora część osób postrzega zawód freelancera bardziej jako pasję i sposób na szybki zarobek niż uwiązanie zawodowe. Nic dziwnego, skoro w zawodzie tym obowiązuje nienormowany czas pracy, a freelancer w zasadzie odpowiedzialny jest za wszystko – realizację zadań, sprawy księgowe, organizację miejsca pracy czy ustalenie harmonogramu wykonywania zleceń. Właśnie ta elastyczność może być postrzegana zarówno w bardzo pozytywnym, jak i negatywnym aspekcie. Jak jest w rzeczywistości i czy praca freelancera to przysłowiowa bułka z masłem? Sprawdzimy to w dzisiejszym artykule.

Na czym polega zawód freelancera?

W ogromnym skrócie można powiedzieć, że praca freelancera przypomina nieco pracę zdalną. Osoba ta wykonuje zlecone jej zadania i otrzymuje za to stosowne wynagrodzenie (z góry lub z dołu w zależności od rodzaju projektu). Zasadniczą różnicą jest jednak to, że freelancer nie jest związany z konkretnym pracodawcą umową o pracę, a niejako jego przełożonymi są poszczególni zleceniodawcy.

Praca freelancera – zalety

Bez wątpienia największą zaletą, ale jednocześnie wadą (w zależności od kąta patrzenia) jest elastyczny i nienormowany czas pracy. Dobry freelancer potrafi skutecznie zarządzać swoim czasem i tak ustalać harmonogram pracy, aby wywiązać się z umów zawartych z klientami (najczęściej są to przedsiębiorcy, ale mogą to też być osoby indywidualne).

Taka elastyczność pozwala również dostosować dobowy zakres godzinowy do interwałów największej wydajności freelancera. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zajmować się pracą wcześnie rano, zrobić sobie przerwę w południe i wrócić do projektów późnym wieczorem. Dotyczy to szczególnie osób zajmujących się grafiką komputerową. W tej dziedzinie liczy się otwarty umysł i oryginalne idee projektanta, które musi przelać na konkretne projekty graficzne. Takimi zleceniami zajmuje się grafik freelancer.

Na koniec jedna z najważniejszych zalet pracy freelancera, a mianowicie brak fizycznej kontroli osoby przełożonej (dosłownie nikt nie stoi mu nad głową). Tym samym freelancer może jednego dnia pracować przez 3 godziny, a drugiego przez 20 godzin. To od niego zależy, czy podoła wywiązać się z zawartych umów i zakończyć wszystkie projekty w określonym czasie – tzw. deadline. Oczywiście nie znaczy to, że ma w tym zakresie pełną dowolność, ponieważ klienci mimo wszystko mogą chcieć kontrolować postęp prac i wymagać np. od projektanta wysyłania wstępnych projektów w celu akceptacji całego zlecenia.

W skrócie zatem, zalety pracy freelancera to:

  • elastyczność czasu pracy (dowolne pory pracy i odpoczynku);
  • dowolność miejsca wykonywania zleceń (freelancer równie dobrze może pracować np. w kawiarence internetowej);
  • samodzielność w podejmowaniu nowych zleceń;
  • brak uwiązania zawodowego;
  • możliwość osiągnięcia wyższych zarobków niż podczas pracy na etacie.

Praca freelancera – wady

Niestety podejmując się pracy jako freelancer, trzeba liczyć się również z jej mniej pożądanymi cechami. Przede wszystkim praca z wieloma klientami potrafi dosyć mocno zdezorganizować harmonogram tygodnia czy nawet miesiąca. Tym samym klientów nie interesują prywatne sprawy wykonawcy, takie jak problemy techniczne, nagły przyjazd gości czy chwilowo utrudnione warunki mieszkaniowe.

Kolejna kwestia to brak stabilizacji finansowej. Umowa o pracę gwarantuje stałe wynagrodzenie za pracę przez konkretne ramy czasowe, ale praca na własną rękę już takiego komfortu nie daje. Można niejako zabezpieczyć się przed tym czynnikiem poprzez sporządzanie długoterminowych kontraktów B2B, dzięki którym zyskujemy pewność otrzymywania zleceń i stałych przychodów. Tak też najczęściej pracuje typowy programista freelancer, ponieważ programowanie wymaga przeważnie pracy zespołowej i składa się z wielu powiązanych ze sobą procesów.

Następna wada, która jednocześnie kwalifikowana jest jako zaleta, to elastyczny czas pracy. Wszystko zależy od umiejętności organizacji czasu pracy przez freelancera. Jeżeli układanie planu dnia czy też tygodnia przychodzi takiej osobie z trudem, wtedy rzeczoną elastyczność czasu pracy z pewnością będzie traktował jako czynnik niepożądany. Niestety właśnie tym wyróżnia się zawód freelancera, że to od zleceniobiorcy zależeć będzie samodzielna organizacja pracy i utworzenie takiego harmonogramu zajęć, aby zakończyć wszystkie projekty na czas i wywiązać się ze wszystkich zleconych zadań w terminie.

Dobry freelancer – cechy osobowości

Niestety praca freelancera jest dosyć specyficzna i zdecydowanie nie będzie ona odpowiadać każdemu. Dobry freelancer powinien cechować się przede wszystkim dobrą organizacją własnego czasu. To może okazać się szczególnie trudne, jeżeli dany projekt wymaga mocno kreatywnego podejścia i solidnego rozpoznania tematu. Z tym problemem często boryka się copywriter freelancer, który musi wygospodarować czas nie tylko na samo pisanie, ale również na tzw. research tematyki i źródeł inspiracji.

Kolejna pożądana cecha to sprawna komunikacja interpersonalna i umiejętność negocjacji warunków. W pracy freelancera trzeba wybierać taki kompromis, aby zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca był zadowolony. Konkurencja jest na tyle spora, że firmy mają praktycznie nieograniczone możliwości w wyborze konkretnego freelancera. Tym samym dobra opinia na rynku jest szalenie istotna.

Sprawdź portal odfreelancera.pl i poznaj oferty freelancerów o różnych specjalnościach.