Studia w Polsce. Sprawdź, jak wybrać dobrą uczelnię!

Studia w Polsce. Sprawdź, jak wybrać dobrą uczelnię!

Ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji i specjalistycznej wiedzy wspomaga rozwój zawodowy i zwiększa szansę sukcesu na światowym rynku pracy. O ile jednak zwolenników studiowania jest tyle samo, co ich przeciwników, to jedno jest pewne – kształcenie na renomowanej uczelni przynosi szereg ogromnych korzyści – i to nie tylko czysto zawodowych. Samo zgłębianie wiedzy i doskonalenie swoich umiejętności jest przez wielu z nas uznawane za życiowe spełnienie marzeń i swojej ambicji.

Niestety nie zawsze wybór odpowiedniej uczelni wyższej przychodzi nam z łatwością. Szczególnie, gdy zamierzamy podjąć się studiów I stopnia zaraz po szkole średniej. W całej Polsce znajdziemy setki uczelni publicznych i niepublicznych, które co roku otwierają rekrutację dla setek, jak nie tysięcy kandydatów. Nic dziwnego zatem, że analizując i porównując oferty różnych uczelni zwyczajnie dostajemy zawrotu głowy. Dlatego też warto sprawdzić, jakie walory merytoryczne i praktyczne należy szczególnie wziąć pod uwagę przy wyborze szkoły wyższej.

Formy kształcenia – jakie mamy studia w Polsce?

Studia wyższe encyklopedycznie określane są mianem końcowego etapu formalnego procesu edukacji. Patrząc na podział studiów trudno się z tym nie zgodzić. Na mocy Deklaracji Bolońskiej z 19 czerwca 1999 roku, do państw-sygnatariuszy wprowadzono dwustopniowy podział studiów oraz osobno studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia). W rezultacie schemat ten wygląda następująco:

Studia pierwszego stopnia – dzielą się na studia licencjackie oraz inżynierskie. Ta forma kształcenia jest pierwszym krokiem do uzyskania wyższego wykształcenia. Na studia pierwszego stopnia przyjmowani są kandydaci posiadający zdaną maturę. W zależności od rodzaju studiów, ich absolwent uzyskuje tytuł licencjata (studia licencjackie) lub inżyniera (studia inżynierskie). Rzecz jasna stanie się to dopiero, gdy osoba pozytywnie przejdzie obronę pracy dyplomowej – tym samym zyskując wyższe wykształcenie.

Studia drugiego stopnia – dawniej nazywane były studiami uzupełniającymi magisterskimi. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia. Nauka na tego typu studiach trwa 3-5 semestrów. Studia drugiego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu magistra, magistra inżyniera lub innego tytułu równorzędnego. Ukończenie studiów drugiego stopnia daje przepustkę, aby ubiegać się o przyjęcie do szkoły doktorskiej.

Studia trzeciego stopnia – inaczej studia doktorskie lub doktoranckie. W celu ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia należy wcześniej ukończyć studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Absolwent szkoły doktorskiej zyskuje warunki do przygotowania rozprawy doktorskiej. Studia trzeciego stopnia trwają od 2 do 4 lat, jednak z możliwością ich przedłużenia o dodatkowe 2 lata.

Wybór dobrej uczelni – na co zwrócić uwagę?

Oferta edukacyjna uczelni w Polsce jest całkiem spora. Tym samym niemal każdy znajdzie kierunek studiów odpowiedni dla siebie. Niestety nie oznacza to, że bez trudu znajdziemy placówkę spełniającą wszystkie nasze oczekiwania – w tym zdobycie praktycznej wiedzy. Od czego zacząć?

Przede wszystkim musimy określić nasze oczekiwania względem kierunku specjalistycznej wiedzy zawodowej. Pomocne będzie określenie samej branży, w której mamy zamiar podjąć zatrudnienie w przyszłości. Kolejna sprawa to wymogi formalne, które musimy spełnić. Nie zawsze wynik maturalny będzie wystarczający, aby pomyślnie przebrnąć przez pierwszy etap rekrutacji. W tym miejscu warto odrzucić uczelnie, do których zwyczajnie na pewno się nie dostaniemy.

Następna istotna kwestia to lokalizacja samej uczelni, która – jakby nie patrzeć – odgrywa ogromne znaczenie. To właśnie z nią wiążą się wszelkie sprawy związane z zakwaterowaniem i ewentualnym dojazdem. Zawsze bierzmy pod uwagę koszty noclegów czy też wynajmu mieszkania lub pokoju w domu studenckim. Nie możemy również zapominać o prestiżu danej uczelni i jej dorobku edukacyjnym na przestrzeni ostatnich lat. Im więcej pozytywnych reakcji ze strony społeczności na temat danej placówki, tym lepiej!

Co oferuje Akademia Leona Koźmińskiego?

Wśród prestiżowych uczelni ekonomicznych z pewnością wyróżnia się Akademia Leona Koźmińskiego (ang. Kozminski University), oferująca wiele obszarów kształcenia i różne formy nauki – w tym atrakcyjne studia licencjackie. Ta biznesowa uczelnia na przestrzeni ostatnich lat uzyskała światową renomę, zdobywając szczytowe miejsca w wielu globalnych i polskich rankingach uczelni wyższych. Od 2009 r. ALK jest obecna w międzynarodowych rankingach uczelni biznesowych „Financial Times”, a od 10 lat znajduje się w TOP3 uczelni ekonomicznych w Polsce wg „Perspektyw”).

Akademia Leona Koźmińskiego posiada „potrójną koronę akredytacyjną”: EQUIS, AMBA i AACSB i oferuje możliwość rozpoczęcia studiów nie tylko we wrześniu, ale również w semestrze letnim, czyli od marca. To sprawia, że osoby chcące kształcić się możliwie jak najszybciej, mogą aplikować o przyjęcie na wymarzony kierunek aż w dwóch terminach.

Sami kandydaci mają do dyspozycji całkiem pokaźny obszar tematyczny, z którym powiązane są konkretne specjalizacje. W ofercie ALK znajdziemy m.in. zagadnienia z obszaru zarządzania i marketingu, prawa i administracji, ekonomii i finansów oraz psychologii i socjologii. Wybór jest spory i stale aktualizowany, dlatego też najlepiej sprawdzić bieżącą ofertę kształcenia na stronie internetowej uczelni. Akademia oferuje również 3 tryby studiów: stacjonarny, niestacjonarny oraz niestacjonarny online.

Patrząc na wszystkie aspekty merytoryczne oraz dorobek edukacyjny uczelni trzeba przyznać, że jest to miejsce, w którym odnajdzie się niemal każda osoba głodna specjalistycznej wiedzy i stawiająca na innowacyjny oraz praktyczny proces edukacyjny.