Jak obecnie wygląda transport towarów drogą morską i lądową?

Jak obecnie wygląda transport towarów drogą morską i lądową?

Transport towarów to zagadnienie równie stare, jak ludzkość. W starożytności zaczęły pojawiać się znaczne udogodnienia w tej materii – stąd spławiane Nilem ciężkie bloki granitu, fenicka flota kupiecka, czy sumeryjskie pierwowzory wozów. Przyjrzyjmy się jednak, jak transport towarów drogą morską i lądową wygląda dziś – w erze ropy i prądu.

Transport drogą morską

Transport morski nad lądowym ma jedną bardzo istotną przewagę – jest tańszy. Liczona nieraz w setkach tysięcy ton wyporność kontenerowców, tankowców, gazowców, masowców, drobnicowców, pozwala na zredukowanie kosztów – znacznie korzystniejszy jest stosunek masy towaru do masy jednostki transportującej. Oczywiście, wadą jest długi czas transportu. Z tego powodu niemożliwe jest transportowanie np. produktów o krótkim terminie ważności.

W przypadku jedzenia można jednak zwykle skorzystać ze specjalnych kontenerów chłodniczych. Warty uwagi jest transport kabotażowy – wzdłuż wybrzeży, który często wykorzystywany jest zamiast np. transportu koleją, by zredukować koszty. Oczywistą wadą transportu morskiego jest problem dystrybucji – zazwyczaj przewożony towar musi być przekazany do miejsc odbioru albo przez transport lądowy, albo wodny śródlądowy.

Transport lądowy

W przypadku transportu lądowego pamiętać należy o tym, jak szerokie jest to pojęcie. Obejmuje transport kolejowy, rurociągowy oraz drogowy, który z kolei dzieli się jeszcze dalej. Z tego powodu niełatwo określić jest jego właściwości.

Z reguły im mniejsza nośność pojazdu transportującego, tym więcej kosztuje przewiezienie tej samej masy towaru. W przypadku rurociągów transport jest wyjątkowo tani – tańszy nawet niż w przypadku drogi morskiej. Dużą zaletą kolei jest mała szkodliwość dla środowiska, ze względu na elektryfikację (oczywiście bierzemy w nawias sposób produkcji energii elektrycznej).

Samochody natomiast oferują szczególną możliwość dotarcia do konkretnego miejsca – sieć drogowa jest wyjątkowo rozbudowana, do tego stopnia, że każde domostwo jest z nią połączone. Oczywiście różne są rodzaje towarów transportowanych tymi środkami – kolej nadaje się przede wszystkim do transportu surowców przemysłowych, rurociągi – cieczy, a samochody pozostałych towarów.

Co przyniesie przyszłość?

W przyszłości spodziewać się możemy rewolucji w trzech kierunkach – zwiększenia przyjazności dla środowiska, autonomiczności oraz zmniejszenia strat energii. Są one w pewnym stopniu powiązane. W przypadku kwestii środowiskowych najważniejsze będzie rozpowszechnienie się napędów elektrycznych w samochodach oraz zmiana elektrowni z cieplnych na takie, które wykorzystują odnawialne źródła energii.

Dzięki autonomiczności transport będzie wymagał mniej osób, którym nie trzeba będzie płacić – stanie się tańszy. Mowa tu nie tylko o samochodach, ale także o pociągach i statkach. W końcu – dzięki nowym technologiom, takim jak tzw. lewitacja magnetyczna, możliwe stanie się zredukowanie strat energii – znów na korzyść kosztów.

Artykuł powstał przy współpracy z serwisem www.skrzynietransportowe.eu