Oszczędzaj na emeryturę czyli ETF w praktyce

Oszczędzaj na emeryturę czyli ETF w praktyce

ETF to skrót angielskiej nazwy exchange-traded fund. Stanowi pewien rodzaj otwartego funduszu inwestycyjnego, który zastał zaprojektowany po to, aby śledzić ruch koszyka wybranych przez inwestora aktywów. To właśnie odróżnia go od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Co jeszcze warto wiedzieć o ETF? Czy warto inwestować z ich pomocą?

Jak działają ETF?

Na świecie pierwsze finansowe instrumenty tego typu pojawiły się dopiero w 1990 r. w Kanadzie, w 1993 r. w USA, a dopiero 10 lat później w krajach europejskich.

Podobnie jak inne rodzaje papierów wartościowych, fundusze ETF są notowane na giełdzie. Nbywając jednostki ETF trader inwestuje w zdywersyfikowany portfel aktywów ze spółek zgromadzonych w indeksie, który wybrany ETF śledzi. Idealnym przykładem takiego indeksu jest WIG20, najchętniej wybierany przez inwestorów znad Wisły.

ETF ma zdecydowanie niższe koszty zarządzania niż tradycyjne fundusze inwestycyjne. Wynika to z faktu, że ETF są zarządzane pasywnie, czyli nie starają się pobić indeksu, za to bardzo wiernie go naśladują. Relatywnie niskie koszty sprawiają, że fundusze ETF mogą być z powodzeniem wykorzystywane przez znaczną część inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, którzy nie dysponują wielkimi środkami finansowymi. Tym samym ETF-y zapewniają dostęp do krajów, regionów, różnych sektorów gospodarki, a także obligacji oraz surowców.

Fundusze ETF to instrument giełdowy, który można kupić za pomocą konta maklerskiego lub poprzez międzynarodową platformę inwestycyjną tj. Saxo Bank Polska, która zezwala na zakup ETF-ów z giełd innych niż krajowa.

Zalety funduszy ETF

ETF-y posiadają bez wątpienia wiele zalet. Pozwalają obniżyć ryzyko poprzez dywersyfikację portfela, gdyż inwestor kupuje wiele spółek jednocześnie w odpowiednich proporcjach. Z pewnością taka strategia przeprowadzana samodzielnie mogłaby być bardziej ryzykowna. Ponadto, konstrukcja funduszy ETF jest stosunkowo prosta i logiczna, a koszty z nimi związane są niewysokie.

W związku z tym, że fundusze ETF notowane są tak samo jak akcje, handel nimi odbywa siękażdorazowo w trakcie sesji giełdowej. Inwestor zyskuje w ten sposób możliwość zamknięcia bądź też otwarcia albo powiększenia inwestycji w wybranym przez siebie momencie. Warto jednak przy tym pamiętać, że fundusze ETF nie gwarantują tylko wzrostów i zarobków. Należy być świadomym, że w każdej chwili indeks o który oparty jest wybrany ETF może rozpocząć zniżkowanie, a wówczas trader traci swoje pieniądze tymczasowo lub też permanentnie.