Mila lądowa i mila morska – ile to metrów? Przelicznik

Mila lądowa i mila morska – ile to metrów? Przelicznik

Mile lądowe oraz mile morskie są bardzo powszechnie wykorzystywanymi jednostkami odległości. Niestety, nie zawsze słysząc o konkretnych odległościach wyrażonych w milach lądowych lub morskich mamy pojęcie, ile to będzie w przeliczeniu metrów. W dzisiejszym poradniku rozwiejemy te wątpliwości i sprawdzimy, ile wynosi mila lądowa i mila morska. Najpierw jednak sprawdźmy, czym wyróżniają się znane na całym świecie systemy miar: metryczny i imperialny.

System metryczny i imperialny – czym się różnią?

Oglądając filmy amerykańskie lub brytyjskie, czy też grając w różnego rodzaju gry komputerowe możemy dostrzec zasadnicze różnice pomiędzy jednostkami metryczny a imperialnymi jednostkami odległości. Z czego one wynikają? System metryczny miał swój początek już w 1791 roku, kiedy to we Francji przyjęto definicję metra jako 1/10 000 000 długości mierzonej wzdłuż południka paryskiego od równika do bieguna. Z kolei sama nazwa “metr” przyjęła się już rok później. Obecnie cały układ SI (Międzynarodowy Układ Jednostek Miar) jest stworzony w oparciu o metryczny system miar.

System imperialny z kolei wywodzi się z Wielkiej Brytanii oraz dawnych kolonii brytyjskich, w których dalej jest użytkowany. Jednostki imperialne dosyć mocno różnią się od znanych nam jednostek metrycznych. Właśnie do takich należy omawiana mila lądowa oraz mila morska.

Zobacz również: Ile godzin ma tydzień, a ile jedna doba?

Mila lądowa – ile ma metrów?

Mila lądowa (international mile, mi) wynosi dokładnie 1609,344 m (~1,6 km) i równa się 1760 jardom. Ta pozaukładowa jednostka odległości powstała w ujednoliconej formie stosunkowo niedawno, bo dopiero w roku 1959 roku za sprawą porozumienia podpisanego przez 6 państw: Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Kanadę, Australię, Nową Zelandię oraz Związek Południowej Afryki (ZPA).

Mila morska – ile ma metrów?

Mila morska (inaczej mila żeglarska) wynosi dokładnie 1852 m (~1,85 km). Dzieli się kolejno na 10 kabli i 6076 stóp. Mile morskie wykorzystywane są powszechnie w nawigacji morskiej i powietrznej. Pochodną mili morskiej jest węzeł (1 mila morska na godzinę, 1,852 km/h).

Sprawdź również, 1 kilogram ile to gramów.

Zastosowanie mil morskich

 • Nawigacja Morska: Mila morska jest powszechnie stosowaną jednostką miary w nawigacji morskiej do określania odległości między punktami na morzu. Wykorzystuje się ją do planowania tras, obliczania dystansów między portami, monitorowania postępów rejsu i wielu innych aspektów nawigacyjnych.
 • Lotnictwo Morskie: W niektórych przypadkach mila morska jest używana w nawigacji lotniczej nad otwartym morzem lub w okolicach wybrzeża. Dla lotnictwa lądowego częściej stosuje się mile nautyczne, które są analogiczne do mil morskich.
 • Mapy Morskie: Mila morska jest często używana do oznaczania odległości na mapach morskich, co pomaga marynarzom i żeglarzom w orientacji i planowaniu rejsów.
 • Wyznaczanie Stref Bezpieczeństwa: W celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi, na morzach i oceanach wyznaczane są strefy ograniczonego ruchu, strefy kontrolowane oraz strefy zakazane. Te strefy bywają wyrażane w milach morskich, aby zapewnić jednoznaczne informacje żeglarzom i pilotom.
 • Badania Oceanograficzne: W naukach oceanoznawstwa, przy analizie ruchów oceanicznych, prądów i odległości na morzu, używa się mil morskich do określenia różnych parametrów oceanicznych.
 • Ratownictwo Morskie: W przypadku sytuacji awaryjnych na morzu, takich jak akcje ratunkowe czy koordynacja działań, mila morska jest używana do wskazywania lokalizacji lub kierunku, w którym znajdują się osoby potrzebujące pomocy.
 • Przemysł Wędkarski: W rybołówstwie i przemyśle wędkarskim mila morska może być używana do określania położenia łowiska czy miejsca, gdzie występują konkretne gatunki ryb.

Mile morskie są jednym z fundamentalnych elementów nawigacji morskiej, które pomagają w precyzyjnym określaniu odległości na wodach otwartych i w efektywnym zarządzaniu ruchem morskimi trasami.

Zastosowanie mil lądowych

 • Nawigacja Samochodowa: Mile lądowe są powszechnie używane w nawigacji samochodowej, zarówno w nawigacji drogowej, jak i w nawigacji terenowej. Są stosowane do określania odległości między punktami na trasach drogowych, planowania podróży oraz wskazywania odległości na znakach drogowych.
 • Mapy Lądowe: W mapach lądowych, szczególnie na obszarach o dużych rozmiarach, często używa się mil lądowych do wskazywania odległości między miastami, punktami geograficznymi i innymi lokalizacjami.
 • Pomiar Dystansu W Biegach Maratońskich: W biegach maratońskich i innych długodystansowych zawodach biegowych mila lądowa jest jednostką miary do określania długości trasy.
 • Budownictwo: W niektórych krajach, w tym Stanach Zjednoczonych, jednostka miary mile lądowe jest używana w planowaniu i oznaczaniu odległości na budowach, szczególnie w budownictwie drogowym i infrastrukturalnym.
 • Lotnictwo: Mile lądowe są często używane w nawigacji lotniczej do określania odległości między lotniskami, trasami lotów i punktami nawigacyjnymi. Są często nazywane “mile nautyczne” w kontekście lotnictwa, aby odróżnić je od mil morskich.
 • Pomiar Własności Ziemi: W niektórych przypadkach, szczególnie w krajach, gdzie imperialny system miar jest nadal używany, mile lądowe bywają używane do pomiaru obszarów nieruchomości, takich jak działki ziemi.
 • Przemysł Rolniczy: W niektórych obszarach rolniczych, szczególnie w krajach, gdzie imperialny system miar jest powszechny, mile lądowe mogą być używane do określania odległości między polami, farmami i innymi obszarami rolnymi.

Mile lądowe, choć coraz rzadziej używane w wielu krajach, wciąż stanowią ważny element pomiarów i nawigacji na obszarach lądowych, a także w niektórych dziedzinach, takich jak lotnictwo, gdzie mile nautyczne mają swoje zastosowanie.

Zobacz również: 1 cm ile to mm?

Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.