Odzież robocza i ochronna – na czym polega różnica?

Odzież robocza i ochronna

Odzież ochronna i odzież robocza często mylnie uznawane są za ten sam rodzaj ubrań. Nie jest to jednak prawdą i istnieje między nimi sporo różnic. Każda osoba wykonująca pracę fizyczną lub narażona na jakiekolwiek niebezpieczeństwa i szkodliwe warunki, mogące negatywnie wpłynąć na stan zdrowia, musi mieć zapewnioną odpowiednią odzież, w której wykonywana praca będzie bezpieczna i bardziej efektywna. Czym zatem jest odzież ochronna a czym robocza? Czym powinny się charakteryzować? I co mówią o nich przepisy BHP?

Czym jest odzież robocza i czym charakteryzuje się odzież ochronna?

Odzież robocza to rodzaj odzieży, która wykorzystywana jest na różnych stanowiskach pracy – szczególnie w przypadku prac fizycznych, przy maszynach i różnego rodzaju urządzeniach (przepisy BHP jasno określają, kiedy odzież robocza jest konieczna). Dostosowana musi być ona odpowiednio do obowiązków związanych z danym zawodem. Odzież robocza powinna być wygodna, funkcjonalna i bezpieczna. Głównym jej celem jest ochrona osobistego odzienia oraz uniknięcie groźnych wypadków związanych z jego niedostosowaniem. Robocza odzież jest bowiem odpowiednio zaprojektowana i wykonana zgodnie z wymogami związanymi z wykonywaniem określonego zawodu. Poza tym, należy pamiętać także o zastosowaniu kasków, okularów ochronnych, rękawic oraz czapek.

Odzież ochronna natomiast jest odzieżą, której nadrzędnym zadaniem jest ochrona pracownika przed różnymi zagrożeniami wynikającymi z jego pracy. Zagrożenia te mogą mieć charakter mechaniczny, termiczny, chemiczny, atmosferyczny lub biologiczny. Ubranie ochronne musi być wówczas odpowiednio dostosowane i posiadać wysokie wskaźniki jakości. Ponadto odzież ochronna powinna posiadać wszelkie atesty oraz certyfikaty świadczące o tym, że jest ona zgodna z normami BHP i spełnia wszystkie ustanowione wymogi. Jest to bardzo ważne, gdyż niedostosowane ubranie może stać się źródłem utraty zdrowia lub nawet życia przez pracownika.

Czy wiesz, że …?

Za wydanie i zapewnienie pracownikom odpowiedniej odzieży ochronnej lub roboczej odpowiedzialny jest pracodawca? Musi on zapewnić pracownikom należyte warunki pracy, które nie będą stanowić żadnego niebezpieczeństwa oraz spełnić wszelkie normy i wymagania związane z przepisami BHP.

Jaką odzież roboczą i ochronną wybrać?

O doborze odzieży ochronnej lub roboczej decydują przede wszystkim przepisy BHP i wykonywany zawód. Poza tym za doborem i zapewnieniem odpowiedniego ubrania stoi pracodawca. Niemniej jednak odzież ochronna i robocza powinny być funkcjonalne i praktyczne oraz bezpieczne. Muszą spełniać swoje podstawowe funkcje i stanowić niezłomną pomoc w wykonywaniu danej pracy. Przy doborze odzieży ochronnej należy zwrócić szczególnie uwagę na jej przeznaczenie – musi być ona bowiem dostosowana do konkretnych warunków oraz zagrożeń by w pełni ochronić pracownika przed szkodliwymi i zagrażającymi warunkami.

Odzież ochronna i odzież robocza to dwa różne rodzaje ubrań, które muszą i powinny towarzyszyć wielu pracownikom podczas wykonywania ich obowiązków. Dobór jej musi być ściśle uzależniony od warunków panujących na danym stanowisku i być zapewniony przez pracodawcę. Dzięki odpowiednio dobranej odzieży roboczej i ochronnej praca może być bezpieczna i dużo bardziej przyjemna.

Na stronie https://www.bhpnawigator.com.pl/ znajdziesz więcej informacji

Kategoria: BHP