Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Czy wiesz, jakie obowiązki powinien spełnić pracodawca, aby spełniać wszelkie wymogi Bezpieczeństwa i Higieny pracy? Jakie warunki powinien zapewnić, aby wykonywana praca była zgodna z przepisami? Wszystkie te kwestie poruszymy w dzisiejszym artykule. Najpierw jednak sprawdźmy, co tak na prawdę kryje się pod pojęciem BHP.

Co to jest BHP w miejscu pracy?

Skrót BHP oznacza Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Jest to zbiór zasad, które określają bezpieczne i higieniczne wykonywane pracy w przedsiębiorstwie. Zawierają się w nich takie zagadnienia jak:

 • ergonomia
 • medycyna pracy
 • ekonomika pracy
 • psychologia pracy
 • bezpieczeństwo techniczne
 • i podobne

Jak widać przepisy BHP obejmują całkiem spory zakres zagadnień. Nic zatem dziwnego, że ich przestrzeganie jest zarazem konieczne, ale może jednocześnie stanowić niemały problem dla pracowników i pracodawców (przede wszystkim pod kątem organizacji pracy i zakupu niezbędnych środków ochronnych). Co więc powinien zapewnić pracodawca, aby miejsce pracy było w pełni bezpieczne?

[irp posts=”1307″ name=”Urlop na żądanie 2020 – ile dni przysługuje? Kiedy zgłosić?”]

Obowiązki pracodawcy względem pracowników – lista

Przedstawiamy listę podstawowych obowiązków, które leżą po stronie pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bezsprzecznym zadaniem pracodawcy jest organizacja pracy w taki sposób, aby zapewniała bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Zawiera się w tym:

 • spełnianie wymogów, które dotyczą zadań wymagających szczególnej sprawności fizycznej oraz psychicznej. Określa to rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, Dz. U. 1996 r. nr 62, poz. 287 i dotyczy to takich prac jak:
  • obsługa podnośników i platform hydraulicznych
  • zadania związane z obsługą urządzeń ciśnieniowych, które podlegają dozorowi technicznemu
  • prace z materiałami łatwopalnymi oraz środkami toksycznymi
  • obowiązki wykonywane na wysokości (powyżej 1 metra)
  • prace wymagających ręcznych zajęć transportowych
 • usuwanie wszelkich uchybień, które zostały stwierdzone przez pracowników w zakresie BHP
 • reagowanie na bieżące, zgłaszane potrzeby pracowników, dotyczące bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy
 • dostosowanie zapewnianych środków ochrony do zmieniających się warunków pracy
 • dążenie do rozwoju spójnej polityki, która ma na celu zapobieganie wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym
 • ochrona życia i zdrowia pracowników młodocianych, kobiet w ciąży lub w okresie laktacji oraz osób niepełnosprawnych
 • sumienne wykonywanie zaleceń, wydanych przed zewnętrzne organy nadzoru technicznego
 • organizacja właściwych środków na wypadek pożaru lub nagłego wypadku
 • informowanie pracowników o możliwych zagrożeniach na wykonywanym przez nich stanowisku pracy – w tym o stosownym postępowaniu w przypadku awarii obsługiwanych urządzeń
 • dbanie o właściwe przeszkolenie załogi w zakresie działań przeciwpożarowych i ewakuacyjnych
 • dopilnowanie, aby nowi pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni i odbyli instruktaż stanowiskowy BHP przed podjęciem pracy na nowym stanowisku
 • zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do rodzaju wykonywanych prac przez pracowników oraz ich liczby
 • wyposażanie stanowisk pracy w rozwiązania chroniące zdrowie i życie pracowników, w tym mające wpływ na ergonomię pracy
 • zagwarantowanie odpowiednich szkoleń oraz instruktaży stanowiskowych i ogólnych dla nowych oraz obecnych pracowników.
Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.

Kategoria: BHP