Jakie warunki powinno spełniać bezpieczne miejsce pracy?

Jakie warunki powinno spełniać bezpieczne miejsce pracy?

Od 2003 roku z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Pracy 28. dzień kwietnia funkcjonuje w kalendarzu jako Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. To corocznie celebrowane święto ma między innymi przypominać wszystkim pracodawcom i pracownikom o współodpowiedzialnym zaangażowaniu w sprawy dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy. Z tej okazji warto jeszcze raz przypomnieć, jak ogromne znaczenie mają bezpieczeństwo w pracy i dbałość o zdrowie pracowników oraz jak zapobiegać zagrożeniom w środowisku pracy.

Czym jest bezpieczne miejsce pracy i jak zadbać o bezpieczeństwo w zakładzie pracy?

Bezpieczne miejsce pracy to miejsce pracy zorganizowane w taki sposób, który pozwala wykonywać zadania zawodowe bez ryzyka utraty zdrowia lub życia. Aby zakład pracy można było ocenić jako bezpieczne miejsce pracy, muszą panować w nim określone warunki, które pozwalają zapobiegać wszelkim zagrożeniom zdrowia i życia personelu oraz wypadkom na jego terenie. Zapewnienie pracownikom bezpiecznego miejsca pracy jest jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy, co wprost wynika z przepisów BHP. Również pracownicy mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo własne i innych, m.in. znać i stosować zasady BHP, brać udział w szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zgłaszać dostrzeżone nieprawidłowości. Podstawowe zasady organizacji bezpiecznego miejsca pracy wynikają z przepisów BHP. Pomieszczenia, w których wykonuje się czynności zawodowe, muszą być dostosowane do rodzaju podejmowanych w nich działań i zagrożeń związanych z charakterem tym czynności, a ich wyposażenie musi gwarantować bezpieczeństwo i higienę pracy. Innymi słowy: na terenie zakładu pracy zapewnione muszą być np. odpowiednie warunki oświetleniowe czy wentylacja, a wszelkie instalacje i urządzenia muszą być sprawne oraz poddawane regularnym przeglądom. Oczywiście w różnych zakładach pracy mogą pojawić się odmienne zagrożenia o charakterze fizycznym (np. hałas, drgania, wysoka temperatura), chemicznym (m.in. pył, toksyczne opary) lub biologicznym (np. wirusy) i to ich rozpoznanie powinno wpływać na kształt wdrażanych zabezpieczeń i treść zasad z zakresu bezpieczeństwa pracy.

Bezpieczeństwo w pracy – dobre praktyki odpowiedzialnych pracodawców

Przestrzeganie przepisów BHP to podstawa w organizacji bezpiecznego zakładu pracy. Warto jednak pamiętać, że w dziedzinie bezpieczeństwa każda dodatkowa inicjatywa, która pozytywnie wpływa na eliminację zagrożeń w miejscu pracy, jest na wagę złota. Chodzi przecież o to, co dla nas wszystkich jest najcenniejsze. Jako wzór dla pracowników i pracodawców może posłużyć postawa prezentowana przez kadrę Stena Recycling – lidera w branży zarządzania odpadami, recyklingu i usług środowiskowych na rynku polskim i skandynawskim. W Stena Recycling bezpieczeństwo pracy od lat traktowane jest priorytetowo i zajmuje ono kluczowe miejsce w kulturze organizacyjnej tej nowocześnie zarządzanej firmy. Wszystkim działaniom podejmowanym w Stena Recycling patronuje zasada Safety First. Jej praktycznym zastosowaniem są m.in. tzw. safety walki – codzienne obchody bezpieczeństwa w każdym oddziale firmy, które służą identyfikacji potencjalnych zagrożeń na bieżąco, nim wydarzy się coś złego, a nie już po fakcie. W Stena Recycling wprowadzono także cykliczne telekonferencje służące wymianie doświadczeń pracowników na temat bezpieczeństwa, które inicjują realizację większych i mniejsze usprawnień podnoszących bezpieczeństwo w miejscu pracy, np. zmiana w zakresie oświetlenia czy oznakowania pasów ruchu. W firmie powołano również Ambasadorów Bezpieczeństwa, którzy aktywnie działają na rzecz bezpieczeństwa w każdym z kilkunastu oddziałów Stena Recycling w Polsce.

Kategoria: BHP