Jakie są metody pomiaru hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy?

Jakie są metody pomiaru hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy?

BHP

Hałas w środowisku pracy zagraża zdrowiu ludzi, obniża koncentrację i wydajność pracy oraz przyczynia się do wielu zaburzeń wegetatywnych. Przepisy BHP dokładnie precyzują dopuszczalne limity akustyczne. W celu monitorowania zagrożeń wywołanych hałasem i jego składowych niesłyszalnych na stanowiskach pracy używa się precyzyjnej aparatury pomiarowej. Chcesz dowiedzieć się więcej o metodach pomiaru? Przeczytaj artykuł!

Wartości progów działania – zagrożenie i pomiary

Przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5.08.2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas wprowadziły termin „wartości progów działania”. Określa on wielkości charakteryzujące hałas w środowisku pracy. Najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu, w odniesieniu do 8-godzinnego wymiaru pracy wynosi 85 dB, przy czym wartość progu działania wynosi 80 dB. Ta ostatnia jest wartością krytyczną i należy ją traktować jako sygnał zbliżania się do niebezpiecznych dla organizmu poziomów.

Hałas ultradźwiękowy i aparatura pomiarowa

Częścią szkodliwego hałasu są jego składowe niesłyszalne, które również negatywnie oddziałują na zdrowie pracowników. Specjaliści wyróżniają 3 rodzaje hałasu: infradźwiękowy, słyszalny i ultradźwiękowy. W odróżnieniu od pomiarów poziomu dźwięku w zakresie częstotliwości słyszalnych nie ma jednoznacznie zdefiniowanej aparatury przeznaczonej do pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego w zakresie częstotliwości ultradźwiękowych. Do pomiarów wykorzystuje się analizatory akustyczne oraz mikrofony ze specjalnymi filtrami i z przedwzmacniaczami umożliwiającymi pomiary widma hałasu w tercjowych pasmach częstotliwości. Rejestratory dźwięków umożliwiają poddawanie ich w dalszym etapie wnikliwej analizie komputerowej. Pomiarem hałasu ultradźwiękowego w środowisku ogólnym i w miejscach pracy zajmują się akredytowane laboratoria badań środowiskowych.

Metody pomiaru hałasu ultradźwiękowego

Najbardziej precyzyjną metodą określania parametrów hałasu (nie tylko ultradźwiękowego) jest pomiar mocy akustycznej maszyn w komorach oraz pomieszczeniach pogłosowych i bezechowych. Również skuteczną metodą jest pomiar tych parametrów w swobodnym polu akustycznym nad powierzchnią odbijającą dźwięk. Pomiary hałasu ultradźwiękowego wykonuje się regularnie na stanowiskach pracy za pomocą mierników poziomu dźwięków. Mikrofon w czasie wykonywania pomiarów musi być umieszczony w miejscu, w którym znajduje się lub może znajdować się głowa pracownika i skierowany w stronę źródła emitującego hałas ultradźwiękowy. Czas pomiaru powinien być tak dobrany, aby uwzględnić pełen zakres zmienności poziomu ciśnienia akustycznego. Jedną z firm, która na podstawie pomiarów hałasu przygotowuje wnikliwe ekspertyzy jest działające na Śląsku SBB Laboratorium Badań i Analiz z siedzibą w Katowicach.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze