Instruktaż stanowiskowy BHP: czym jest i kto go przeprowadza?

instruktaż stanowiskowy BHP - kto i kiedy przeprowadza

Każda szanująca się firma, powinna jako priorytet stawiać sobie bezpieczeństwo swoich pracowników. Zatrudnienie nowej osoby wymaga jej wdrożenia w ogólne oraz szczegółowe przepisy BHP, panujące w danym zakładzie pracy. Dokładnie rzecz biorąc, przeprowadza się szkolenie wstępne BHP, na które składa się szkolenie ogólne oraz omawiany w dzisiejszym artykule instruktaż stanowiskowy.

Dopiero po tak przeprowadzonym szkoleniu BHP, pracownik może przystąpić do wykonywania powierzonych mu obowiązków. Czym zatem jest instruktaż stanowiskowy? Jego definicję oraz procedurę wdrażania jasno precyzuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktaż stanowiskowy – kiedy się go przeprowadza?

Przedstawione wyżej rozporządzenie jasno definiuje termin oraz potrzebę odbycia instruktażu stanowiskowego. Kiedy przeprowadza się instruktaż stanowiskowy? Przed dopuszczeniem osoby do wykonywania zleconych zadań na stanowisku:

  • robotniczym oraz każdym innym, na którym pracownik narażony jest na działanie czynników mających wpływ na jego zdrowie oraz życie (uciążliwych lub niebezpiecznych) – również, jeżeli osoba ta zostaje przenoszona na powyższe stanowisko
  • ucznia, który odbywa praktyki przyuczające do zawodu oraz studenta, który rozpoczyna praktyki studenckie

Bardzo ważne jest, aby instruktaż stanowiskowy był wykonany przed rozpoczęciem pracy na danym miejscu pracy! Jeżeli pracownik wykonuje swoje obowiązki na różnych stanowiskach pracy, wtedy zobowiązany jest on odbyć szkolenie stanowiskowe osobno dla każdego z nich.

Sprawdź również, co to jest ubezpieczenie NNW.

Ile trwa instruktaż stanowiskowy?

Czas trwania instruktażu stanowiskowego musi wynosić co najmniej 8 godzin. O szczegółach decydują jednak takie czynniki jak poziom przygotowania zawodowego pracownika, obecny jego staż pracy, rodzaj wykonywanych zadań stanowiskowych oraz intensywność czynników niebezpiecznych dla zdrowia w miejscu pracy.

Po co przeprowadza się instruktaż stanowiskowy?

Tak jak wspomnieliśmy na początku, bezpieczeństwo i higiena pracy powinny być czynnikiem priorytetowym dla każdego pracodawcy. Na równie wysokim poziomie należy traktować odpowiednie przygotowanie pracownika do zadań na nowym stanowisku pracy. To właśnie dzięki szczegółowemu instruktażowi pracownik może zapoznać się z czynnikami niebezpiecznymi, które obecne są na jego nowym miejscu pracy. Dowiaduje się również o tzw. ryzyku zawodowym i sposobach bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków – w tym wymaganej lub przydatnej odzieży roboczej/ochronnej.

Dowiedz się również, jak uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Kto przeprowadza instruktaż stanowiskowy BHP?

W gruncie rzeczy instruktaż ten przeprowadza osoba, która sprawuje opiekę nad danym pracownikiem. Najczęściej jest to kierownik, brygadzista bądź sam pracodawca. Tu trzeba zaznaczyć, że nie każda osoba może przeprowadzić owy instruktaż. Musi posiadać m.in. odpowiednie doświadczenie zawodowe i wiedzę z zakresu metod prowadzenia omawianego instruktażu.

Pracownik po zakończeniu instruktażu, potwierdza ten fakt na specjalnej karcie szkolenia wstępnego BHP. Na tym dokumencie znajduje się również imię i nazwisko osoby, która przeprowadziła instruktaż oraz podpis kierownika komórki organizacyjnej. Tak wypełniona karta szkolenia BHP przechowywana jest w aktach osobowych danego pracownika (w części B).

Sprawdź również:

Autor
Krzysztof Kamzol
Krzysztof Kamzol

Redaktor naczelny w serwisie Joblife.pl Pasjonat technologii produkcyjnych, nowoczesnego przemysłu i technik inżynieryjnych.

Kategoria: BHP