Instrukcje bhp w szkołach i placówkach oświaty

Instrukcje bhp w szkołach i placówkach oświaty

BHP

Szkoła to miejsce, w której uczniowie muszą czuć się bezpiecznie oraz mieć zapewnione dobre warunki do nauki. Aby im to zagwarantować, dyrektorzy placówki muszą stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w odpowiednich dokumentach.

Czym są instrukcje bhp dla szkół i przedszkoli?

Instrukcje bhp to zbiór zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danym miejscu. Są one tworzone na podstawie wytycznych danych ministerstw, przepisów prawa oraz zaleceń specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Instrukcje bhp dla szkół i przedszkoli będą zatem zbiorem takich zasad obowiązujących na terenie placówki oświatowej. Znacznie różnią się one od instrukcji stosowanych w zakładach pracy, przemyśle i produkcji, a wiąże się to z faktem, że dotyczą osób małoletnich, nad którymi sprawuje się opiekę. W szkołach nie obowiązują też instrukcje stanowiskowe dedykowane do konkretnych zawodów lub urządzeń, w których znajdują się informacje dotyczące pracy z maszynami.

Zasady bezpieczeństwa oraz instrukcje bhp w szkołach i placówkach oświaty

Zasady bezpieczeństwa w szkołach muszą być bezwzględnie przestrzegane. W przeciwnym razie może dojść do poważnych wypadków, co wiąże się też z konsekwencjami prawnymi dla dyrektora. Dlatego też w placówkach oświaty należy stosować tabliczki bezpieczeństwa i pozostałe oznaczenia.

To, jakie znaki bhp w szkole trzeba stosować, zostało określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Z pewnością muszą to być znaki bezpieczeństwa, w skład których wchodzą znaki zakazu, przeciwpożarowe, nakazu, ewakuacyjne oraz ostrzegawcze. Ważne są także tabliczki informacyjne na drzwi, dzięki którym łatwo będzie znaleźć konkretne sale lekcyjne, pokój nauczycielski czy gabinet pielęgniarki szkolnej.

Ogólne instrukcje bhp w szkołach dotyczą przede wszystkim sporządzania planów zajęć, tak aby dopasować go do możliwości psychofizycznych uczniów i nie obciążać młodych ludzi długimi godzinami spędzonymi w szkolnej ławce. W wykazach mogą znaleźć się też między innymi zasady dotyczące utrzymania i remontów budynków znajdujących się na terenie szkoły, oświetlenia, zabezpieczenia studzienek kanalizacyjnych oraz wytycznych związanych z pracami konserwacyjnymi. Nie można zapomnieć też o instrukcji udzielania pierwszej pomocy oraz o instrukcji przeciwpożarowej, w której zawarte są informacje dotyczące zasad postępowania w przypadku wykrycia ognia w budynku.

Gdzie powiesić instrukcje bhp w szkołach i przedszkolach?

Instrukcje bhp powinny być dostępne dla każdej osoby, tak aby w razie potrzeby można było zapoznać się z ich zawartością. Ważne też, aby instrukcja dotycząca danego miejsca znalazła się w konkretnej sali lekcyjnej. Dlatego też na przykład Instrukcja ogólna BHP w czasie zajęć z wychowania fizycznego, sportu i turystyki musi wisieć na sali gimnastycznej lub w jej pobliżu. Instrukcje bhp związane są także z warsztatami, laboratoriami, pracowniami oraz stanowiskami praktycznej nauki zawodu w przypadku techników.

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach dotyczą też terenów rekreacyjnych, którymi mogą być boisko, plac zabaw w przedszkolach i szkołach podstawowych czy po prostu trawnik przed szkołą. W tych miejscach także obowiązują pewne zasady, których uczniowie powinni bezwzględnie przestrzegać.

Dyrektorzy placówek oświaty zdecydowanie nie mogą zapominać o zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie szkoły zarówno uczniom, jak i pracownikom. Dzięki temu nauka będzie znacznie bardziej efektywna.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze